Zateplení fasád, zateplení domu

zateplení domu, zateplení fasád

GDPR

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)


ŠVÁRA-STAVBY a.s.
IČ 29017157

odpovědná osoba GDPR: Ing. Josef Švára tel.: 776 864 730
kontakt e-mail: info@svara-stavby.cz


Tímto Vás informujeme, že obchodní společnost ŠVÁRA-STAVBY a.s.  využívá Vaše osobní údaje v rozsahu:

- adresa bydliště, provozovny, sídla, provozovny, kontaktní adresa
- telefonní číslo, e-mail, fax + další poskytnuté formy elektronických kontaktů
- číslo bankovního účtu, IBAN, označení bankovní ústavu
- IČ, DIČ, informace o plátcovství DPH a spolehlivosti plátce
- informace o obratu, výsledcích hospodaření, poměrech ve společnostech, u fyzických osob
- informace u osob/zaměstnanců/osob obchodních partnerů: jméno a příjmení, funkce, pozice, adresa bydliště nebo pobytu, místo narození, rodné číslo, věk, stav rodinný, zdravotní stav, údaje z OP, údaje z cestovního pasu, údaje z jiného zahraničního osobního dokladu, informace o osobách v rámci insolvencí, exekucí, majetkové poměry, počet osob, vzdělání, profese, praxe, kariérní postup, osobnostní charakteristiky, oprávnění a certifikáty, údaje OSSZ a VZP k osobám, zpracování daňových a pracovních hlášení k osobám a týkajících se jejich rodin
- pojistné podmínky osob/společností
- Vaše osobní údaje jsou využity v rámci provozu společnosti a pro činnosti vyplývající z obchodních vztahů . Společnost využívá výše zmíněné údaje pro kontaktování, komunikaci, ověřování údajů v obchodních vztazích a plnění zákonných norem při vyplňování formulářů a písemností a umožnění provozních a obchodních činností vyplývajících z dohod, obchodních smluv, platných norem a nařízení.
- Údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí těchto předpokladů dojde k výmazu/likvidaci.
- Vaše údaje budou předány obchodním partnerům dodavatelům, spolupracujícím institucím za účelem zajištění činností vyplývajících ze smluv a z podstaty provozních činností společnosti. O předání proběhne v předstihu informace.
- Vaše údaje budou poskytnuty v situacích vyplývajících ze zákona, tj. žádost PČR, Fin. úřad, OSSZ, VZP, Úřad práce, OIP, Celní zpráva ČR, Cizinecká policie ČR, soudy ČR, zájmové a profesní instituce související s činností společnosti a další.


V případě, že požadujete:


- přístup k Vašim osobním údajům

- opravu Vašich osobních údajů

- výmaz nebo omezení využití osobních údajů

- anebo chcete vznést námitku proti zpracování či přenositelnosti údajů


vzneste prosím neprodleně požadavek na e-mailu: info@svara-stavby.cz k rukám odpovědné osoby GDPR.Děkujeme za spolupráci.


ŠVÁRA-STAVBY a.s.
GDPR
Více informací na telefonech:
(+420) 776 864 730

info@svara-stavby.cz

nebo Vám zavoláme my!

Beton, betonové směsi

 • Stavební betony
 • Potěrové betony
 • Betonové směsi
Zjistit více informací

Doprava betonu, štěrků písků

 • Autodomíchávač 9m3
 • Sklápěč 0,25 m3 - 0,78t
 • Sklápěč, kontejner 3m3 - 7t
 • Sklápěč 6m3 - 15t,8m3 - 18t
Zjistit více informací

Kamenivo, písky

 • Drcené kamenivo
 • Kačírek
 • Šmanda
 • Písky
Zjistit více informací

Roxory, kari sítě, latě, prkna

 • Roxory
 • Kari sítě
 • Distanční podložky
 • Latě
 • Prkna
Zjistit více informací

Výroba prefabrikátů

 • Výroba silničních panelů
 • Výroba panelů na zakázku
 • Výroba stěnových panelů
 • Výroba ostatních prefabrikátů
Výroba prefabrikátů